4. JUAL BUKU DI SINI

MAHU kami jualkan buku anda di portal ini?

Sila (a) salin butir-butir yang berikut, (b) tampalkan ke kotak Comment di borang Contact, (c) isikan info yang diminta, dan (d) tekan butang Submit.

Tajuk Buku:
Penulis:
Penerbit:
Tahun Terbit:
Genre:
Bilangan halaman:
Kulit: Keras/Lembut.
Harga jual:
Harga Pos:
Info lain (jika ada):

BORANG CONTACT.

This is a contact page with some basic contact information and a contact form.

TAMAT BORANG CONTACT.

PERHATIAN. Apabila anda klik butang Submit, mesej yang anda tulis di kotak komen akan dihantar ke emel eSastera@gmail.com.

INFO TAMBAHAN

Pembeli akan membayar kepada eSastera Enterprise dan wang bayaran itu akan dimasukkan ke akaun anda oleh eSastera Enterprise. Esastera Enterprise akan ambil komisen sekitar 10 peratus.

Ikhlas daripada:

Dr. Irwan Abu Bakar
Penasihat, eSastera Enterprise.
Kuala Lumur 26.03.2019.

TAMAT.

%d bloggers like this: