Roslie Sidik. Mat Karipap. Kuala Lumpur: eSastera Enterprise, 2014. (Cetakan ketiga, 2017).

xxxxxx

TELAH LEBIH 1,000 NASKHAH TERJUAL DI SINGAPURA!

TAMAT.